O projekcie

Głównym celem projektu RegionalManagement jest opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. Podstawą realizacji działań jest Program Współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014–2020, w którego ramach zakłada się m.in. budowanie wspólnej marki dolnośląsko-saksońskiego regionu przygranicznego wraz z tworzeniem polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększanie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Centralnym punktem projektu jest transgraniczna sieć współpracy składająca się z zarekomendowanych przez grupę kierowniczą liceów w Bolesławcu, Lubaniu, Żarach, Zgorzelcu, Görlitz, Bischofswerdzie i Hoyerswedyie regionalnych instytucji kultury, uczniów, nauczycieli, rodziców i partnerów projektu oraz instytucji wspierających.

Uczestnicy projektu – uczniowie i nauczyciele zapoznają się w ramach działań projektowych ze wspólnym dziedzictwem kulturowym polsko-saksońskiego pogranicza. W celu wspierania wymiany uczniów i nauczycieli po obu stronach granicy oraz kształcenia uczniów w projekcie na menedżerów kultury i menedżerów turystyki regionalnej utworzone zostaną w szkołach, w ramach istniejących Firm Uczniowskich, Uczniowskie Agencje Turystyczne. Młodzi menedżerowie kultury i menedżerowie turystyki regionalnej staną się „ambasadorami regionu” i współtworzyć będą wspólną markę regionu – nowoczesnego i otwartego na innowacje w obszarze gospodarki i edukacji. Centralnym punktem działalności „ambasadorów regionu” będzie, obok promocji regionu, opracowanie odpowiedniej oferty kulturalno-turystycznej dla innych szkół w obszarze wsparcia.

Działalność młodych menedżerów kultury z Firm Uczniowskich w połączeniu z działalnością menedżerów turystyki regionalnej w Uczniowskich Agencjach Turystycznych przyczyni się w istotny sposób do wzbogacenia oferty kulturalnej i turystycznej w regionie, a tym samym do zwiększenia jego atrakcyjności i promocji. Kultura i turystyka tworzą ogromny potencjał dla rozwoju regionu, który nie dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą przemysłową. Innowacyjne wykorzystanie tego potencjału może się przyczynić do obniżenia stopy bezrobocia wśród młodych ludzi w regionie oraz przeciwdziałać negatywnym tendencjom demograficznym.
0
Całkowita wartość projektu
0
Wsparcie z EFRR

Struktura projektu

Grupy docelowe

uczniowie_de.png

Uczniowie gimnazjów w Saksonii (15-18 lat)

uczniowie_pl.png

Uczniowie polskich liceów (15-18 lat )

nauczyciel_de.png

Nauczyciele gimnazjów
w Saksonii
(opiekunowie)

nauczyciel_pl.png

Nauczyciele liceów w Polsce
(opiekunowie)

Ulotka projektu

Partnerzy projektu

sba_logo.png
INTERREG-Projekt des LaSuB

Koordynator projektu: Tomasz Jaśków
Landesamt für Schule und Bildung
INTERREG-Projekt des LaSuB
Hartmannstraße 6 | 02708 Löbau
+49 (0) 3585 85 08 915